Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Coaching als bind- en oplosmiddel

We leven in een rare tijd. De sombere scenario’s buitelen over elkaar heen. Mensen durven niet langer ver vooruit te kijken. Fabrieken sluiten of gaan werken met een verplichte arbeidstijdverkorting. Mensen met een freelance dienstverband of ZZp –ers die begin 2008 nog een florissante toekomst voor zich zagen, merken dat het toch geheel anders loopt.
Tegelijkertijd zal er de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Het dalend aantal geboortes leidt tot een lagere instroom op de arbeidsmarkt. De babyboomgeneratie verlaat op termijn de arbeidsmarkt, terwijl er onvoldoende nieuwkomers voor in de plaats komen. Binnen een paar jaar zullen er voor de eerste keer meer mensen stoppen met werken dan beginnen aan een baan. De globalisering biedt kansen maar zal daarnaast leiden tot hogere eisen van en aan medewerkers.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot rare optelsommen. Aan de ene kant zullen bedrijven zich steeds sterker richten op het behouden van medewerkers, en dan wel die groep medewerkers die het bedrijf verder tot bloei kan laten komen. Aan de andere kant wil men juist bij een groep andere medewerkers de mobiliteit verhogen.

Het is bijzonder dat voor deze beide, tegengestelde, bewegingen coaching als het juiste instrument wordt genoemd.

Coaching als bindmiddel

Sombere scenario’s, minder omzet, kleinere winstmarge: salarissen bevriezen. Eenmalige én overzienbare uitgaven kunnen wel gedaan worden. In toenemende mate wordt individuele coaching of teamcoaching aangeboden. Door het aanbieden van deze ontwikkelmogelijkheid blijken werkgevers in staat medewerkers langer aan zich te binden. De medewerker ervaart namelijk dat een bedrijf in hem of haar wil investeren. Goede coaching is een stimulans voor de ontwikkeling van de medewerker, waardoor deze met meer plezier en zelfvertrouwen zijn of haar functie uitoefent. De organisatie bemerkt dit door een meer betrokken en vaak daadkrachtiger optreden. Coaching kan leiden tot waardevolle, langdurige relaties!

Coaching als oplosmiddel

Daarentegen komt het ook voor dat een bedrijf bij bepaalde medewerkers vindt dat het tijd is om afscheid te nemen. In een tijd zoals bovenomschreven vinden veel medewerkers dat spannend. Zo zijn Belgische werknemers al jarenlang honkvast, wat in verband wordt gebracht met de slechter draaiende economie en de dalende werkgelegenheid. Ook Nederlandse medewerkers blijven liever zitten waar ze zitten, dat biedt zekerheid. Echter wel met een dalend arbeidsplezier en resultaat.