Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Coaching versus Training

De Voordelen van coaching versus training

De vraag wordt nog geregeld gesteld: wat is het voordeel van coachen ten opzichte van bijvoorbeeld trainen. Waarom zou een organisatie zich focussen op het ‘leer’-instrument coaching?
In dit artikel vind u een aantal antwoorden op deze vraagstellingen.

Het verschil tussen trainen en coachen:
Bij trainingen gaat het over het (vaak samen met anderen) aanleren van vaardigheden via instructies. De trainer bepaalt voor de gehele groep het programma (hierin is overigens een tendens in positieve zin zichtbaar), de trainees volgen. We noemen dit Just in Case Learning.

Bij coachen bepaalt de coachee, door vormgeving van zijn doelstellingen, wat hij of zij wil leren; de leerweg wordt door coach en coachee samen vastgesteld. Uiteindelijk betreft het hier beter functioneren (in de breedste zin des woords) of betere prestaties. Coachen is rechtstreeks aanpakken wat de coachee nodig heeft; geen omwegen, geen overbodige zaken. We noemen dit Just in Time Learning.

Effect van coachen:
Bijkomende voordelen van coaching voor de werkomgeving zijn dat mensen die gecoached zijn over het algemeen meer commitment hebben en tonen. Ze nemen vaak meer initiatief, zijn creatiever, inventiever in het bedenken van oplossingen of nieuwe ideeën en het lukt hen betere vragen te stellen en grenzen aan te geven. Bij dit laatste reageert niet elke werkgever direct positief tot men inziet dat grenzen aangeven wel leidt tot gezondere en fittere medewerkers.

Coaching kan verder leiden tot het ontdekken van onvermoede talenten bij mensen. Talenten die leidinggevenden en de coachee zelf op een andere manier wellicht niet ontdekt hadden.

Bovendien wordt er veelvuldig terug gerapporteerd dat mensen in een omgeving waar zij gewaardeerd worden (het aanbieden van coaching wordt door velen als een blijk van waardering beschouwd; van “het bedrijf heeft dit voor mij over” tot “het bedrijf ziet nog meer potentie in mij”) zijn zij bereid om direct in actie te komen als dat (of voordat hen dat) gevraagd wordt. Dit in tegenstelling tot omgevingen waar weinig tot geen waardering is en men doet wat men moet doet, maar liever minder of morgen.

Effect voor de organisatie:
Hierin laten wij graag Peter M. Senge ( vooral bekend van ‘the fifth discpline’) aan het woord: Mensen met een hoge graad van persoonlijk meesterschap zijn in staat om consistent gestalte te geven aan de ideeën die zij werkelijk belangrijk vinden, zij verplichten zichzelf een leven lang te leren.
Voortdurend onze persoonlijke visie verhelderen en verdiepen, geduld ontwikkelen en een oblectieve blik houden op de werkelijkheid, dit is de discipline die tot persoonlijk meesterschap leidt. En het maakt persoonlijk meesterschap tot een hoeksteen van een lerende en zichzelf respecterende organisatie.
De inzet en het vermogen van een organisatie om te leren kan nooit groter zijn dan die van de leden.
Een onderneming bezit bijzondere kwaliteiten wanneer de deelnemers steeds blijven leren.

Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen wanneer u uw medewerkers een nieuwe leerervaring gunt.

José Mark