Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

De inzet van Begeleide Intervisie

Steeds vaker komt het gebruik van Intervisie terug in gesprekken over coaching van afdelingen. Vroeger een stoffige en lacherig weggewuifde leermethodiek, tegenwoordig herontdekt als een krachtige en vooral effectieve manier van samen met en van elkaar leren en ontwikkelen.
Intervisie kenmerkt zich door het gericht uitwerken van een casus met behulp van een methodiek die de deelnemers in staat stelt om vernieuwend te denken en op een andere manier aan oplossingen te werken dan men voorheen gewend was. Het biedt een veilige setting om door oude denk- en werkpatronen heen te breken. Juist daarom is het een effectief gereedschap om in te zetten op afdelingen waar veranderingen in zowel denken als doen een noodzaak is geworden.

De noodzaak van vakkundige begeleiding

Elke intervisiegroep heeft een zogenaamde facilitator, een soort voorzitter die het proces bewaakt, die ervoor zorgt dat de methodiek wordt gevolgd en het onderwerp van de vraag gehandhaafd blijft. Deze facilitator kan iemand zijn die deel uitmaakt van de groep zelf. Vooral bij gevorderde groepen die veel ervaring hebben met Intervisie, goed op elkaar zijn ingespeeld, gedisciplineerd zijn en beschikken over voldoende groepsreflectie om niet in patronen te vallen, kan dit goed werken.
Bij beginnende groepen echter en bij groepen die nog veel op het gebied van zelfreflectie te leren hebben, is het bijzonder zinnig om een facilitator van buitenaf aan te stellen. Dit om gerichtsturend en vernieuwend op de onderwerpen in te gaan en niet te vervallen in een gewoontebevestigende manier van discussiëren òver de aangebrachte gespreksonderwerpen.
De coach die het proces begeleid neemt een coachende rol aan en daagt de groep en elke deelnemer individueel uit tot nadenken en het uitproberen van ander gedrag.

Hoe en wat?

Het leerpotentieel is optimaal bij groepen van 4 tot 8 deelnemers, van gelijk niveau maar met mogelijk verschillende interesses, functies en disciplines. De groep komt eens per 6 tot 8 weken bij elkaar en blijft tussentijds bezig met het uitwerken van dat wat tijdens de Intervisiesessie is geleerd. De onderwerpen zijn praktijkgericht, de sessies vinden plaats in een zakelijke omgeving, duren niet langer dan 2,5 uur en worden slechts zeer kort genotuleerd.

Spelregels van Intervisie

De spelregels voor deelname zijn even simpel als cruciaal:

Het bevorderen van flexibel denken en doen

Er zijn inmiddels een groot aantal verschillende Intervisie methodieken beschikbaar. Niet allemaal zijn ze even zinnig voor elk type casus, voor alle groepen deelnemers of voor bepaalde beoogde resultaten. Elke casus, elke groep en elk beoogd resultaat vraagt om een andere methodiek. Daar ligt dan ook voor een deel de rol van de begeleidende facilitator: zoek de juiste methodiek en werk die uit.
Door het gebruiken van steeds weer verschillende methodieken traint de groep zichzelf in flexibel denken en doen. Daarnaast: niets zo saai als elke keer hetzelfde doen!

José Mark van Axion Transformatie & Coaching begeleidt al jaren Intervisiegroepen en heeft de beschikking over een veelvoud aan verschillende Intervisiemethodieken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Begeleide Intervisie voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met
José Mark, 06 - 46 82 12 72, jose@axiontc.nl.