Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

In Persuit of Happyness

Elke dag brengt hij zijn zoontje naar het dagcentrum en elke dag weer veegt hij de y door en maakt er een i van. Het is immers happiness en geen happyness, zoals de niet zo slimme eigenaar van het dagcentrum op het welkomstbordje bij de ingang heeft geschreven.


De aanhouder wint

De acteur Will Smith speelt op zeer overtuigende wijze, samen met zijn eigen zoontje trouwens, een intelligente man die letterlijk alles op alles zet om zijn kleurloze, routinematige bestaan te ontstijgen. Hij wil zijn echte mogelijkheden ontplooien en niet leven naar de magere opties die zijn afkomst en opvoeding hem bieden.

Hij verliest in eerste instantie alles (het grote loslaten waar elke coach het over heeft is hier wel heel letterlijk!) en slaapt uiteindelijk op de vloer van een openbaar toilet alvorens hij doorkrijgt wat er voor nodig is om door te breken naar het niveau van onoverwinnelijkheid en menselijke kracht.

Om echt door onze eigen grenzen heen te breken, moeten we diep gaan. Wie durft?
Will Smith wordt uiteindelijk een succesvolle man in een wereld die hem vanuit zijn afkomst en opvoeding vreemd is, maar die volledig past bij de geest en wilskracht van zijn eigen potentieel.


Wie ben ik echt?

Will Smith speelt een zwarte man uit een slecht milieu, heeft geen vader en een futloze moeder. Hij is veel te vroeg zelf vader, heeft een rotbaan en een vieze flat om in te wonen. Geen perfecte omstandigheden dus om iets significants te bereiken. Toch laat hij zich niet stoppen!

Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe vaak immers laten wij ons wel stoppen omdat de omstandigheden niet goed zijn, de mensen niet doen wat we willen, geld of zin ontbreekt? De beste resultaten in ons leven behalen we wanneer we de omstandigheden naar onze hand zetten, wanneer we commitment tonen als alles tegenzit en door de modder heen naar het resultaat toe werken. Samen werkt trouwens nog altijd het beste! Daarom kun je onderstaand lezen over Intervisie: een manier van samen met anderen werken aan het creëren van echte resultaten.


Lees onderstaand artikel over de effecten en mogelijkheden van Intervisie, een ontwikkelmethodiek waar je als groep mensen op een natuurlijke wijze tot samenwerking, bewust gedrag en betere resultaten komt.

Ik geef al jaren Intervisie en weet wat er voor nodig is om dit succesvol binnen organisaties en afdelingen te implementeren. Praat er met je afdeling eens over en dan met je leidinggevende. Ik kom het graag bij jullie opzetten!

Intervisie

Goed en betaalbaar leren van en met elkaar!

Gelukkig ontdekken steeds meer organisaties de ongekende leerkracht van Intervisie. Vroeger een stoffige en lacherig weggewuifde leermethodiek, tegenwoordig herontdekt als een krachtige en vooral effectieve manier om samen met en van elkaar te leren en te ontwikkelen.

Intervisie kenmerkt zich door het gericht uitwerken van een casus uit de dagelijkse praktijk waarin met behulp van een methodiek de deelnemers worden uitgedaagd om vernieuwend te denken en op een andere manier aan oplossingen te werken dan men voorheen gewend was. Het biedt een veilige setting om door oude denk- en werkpatronen heen te breken. Juist daarom is het een effectief gereedschap om in te zetten op afdelingen waar veranderingen in zowel denken als doen een noodzaak is geworden. Iets dat in alle tijden zinnig is.

Elke intervisiegroep heeft een facilitator, een voorzitter die het proces bewaakt, die ervoor zorgt dat de methodiek wordt gevolgd en het onderwerp van de vraag gehandhaafd blijft. Deze facilitator kan iemand zijn die deel uit maakt van de groep zelf. Vooral bij gevorderde groepen die veel ervaring hebben met Intervisie, goed op elkaar zijn ingespeeld, gedisciplineerd zijn en beschikken over voldoende groepsreflectie om niet in patronen te vallen, kan dit goed werken.

Bij beginnende groepen echter en bij groepen die nog veel op het gebied van zelfreflectie te leren hebben, is het zinnig om een facilitator van buitenaf aan te stellen. Dit om gerichtsturend en vernieuwend op de onderwerpen in te gaan en niet te vervallen in een gewoontebevestigende manier van discussiëren òver de aangebrachte gespreksonderwerpen.

De coach die het proces begeleid neemt een coachende rol aan en daagt de groep en elke deelnemer individueel uit tot nadenken en het uitproberen van ander gedrag.

Het leerpotentieel is optimaal bij groepen van 4 tot 8 deelnemers, van gelijk niveau maar met mogelijk verschillende interesses, functies en disciplines. De groep komt eens per 6 tot 8 weken bij elkaar en blijft tussentijds bezig met het uitwerken van dat wat tijdens de Intervisiesessie is geleerd. De onderwerpen zijn praktijkgericht, de sessies vinden plaats in een zakelijke omgeving, duren niet langer dan 2,5 uur en worden slechts zeer kort genotuleerd.

De spelregels voor deelname zijn even simpel als cruciaal:
De deelnemer participeert uit eigen vrije wil;
De deelnemer is van plan om alle sessies bij te wonen;
De deelnemer staat positief tegenover leren;
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces;
De deelnemer bevindt zich niet in een concurrerende of anderszins strijdige positie ten opzichte van één van de andere deelnemers;
De deelnemer is bereid alle rollen te vervullen (notulist, casusinbrenger, deelnemer);
Alle besproken informatie is vertrouwelijk;
De deelnemer brengt zo nodig zelf verslag uit aan de leidinggevende van het geleerde.

Er zijn inmiddels een groot aantal verschillende Intervisie methodieken beschikbaar. Niet allemaal zijn ze even zinnig voor elk type casus, voor alle groepen deelnemers of voor bepaalde beoogde resultaten. Elke casus, elke groep en elk beoogd resultaat vraagt om een andere methodiek. Daar ligt dan ook voor een deel de rol van de begeleidende facilitator: zoek de juiste methodiek en werk die uit.

Door het gebruiken van steeds weer verschillende methodieken traint de groep zichzelf in flexibel denken en doen. Daarnaast; niets zo saai als elke keer hetzelfde doen!

Naast het begeleiden van mensen in transformatieprocessen door middel van Individuele Coaching, boeit het leiden van Intervisiegroepen mij enorm. Ik zie mensen en afdelingen anders met elkaar omgaan, ik zie het leerpotentieel van organisaties groeien door de inzet van Intervisie. In de afgelopen jaren heb ik mij daarom ontwikkelt tot een ervaren facilitator en begeleidt ik Intervisiegroepen van verschillende pluimage en niveaus. Natuurlijk heb ik de beschikking over een veelvoud aan verschillende Intervisiemethodieken.

Vooral het borgen van het leerproces vraagt handelen op een zorgvuldige manier. Bel mij zodat wij van gedachten kunnen wisselen over de mogelijkheden die Intervisie voor jouw afdeling, jou zelf en je organisatie biedt!