Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Misvattingen over coaching

We willen anno 2008 graag denken dat de tijd waarin men vindt dat coaching voor watjes is, inmiddels wel voorbij is. Helaas krijgen we te vaak signalen dat het tegendeel nog steeds vaak gemeengoed is.
Zo verscheen er onlangs een serie artikelen over coaching in het Financieel Dagblad. Eén aflevering daarvan droeg de titel: “coach politicus blijft verdacht”, alsof het hier niet zou gaan om het verbeteren van de professionaliteit van de politicus. In een andere aflevering werd Geert Mak aangehaald zoals hij ooit in het Management Team zijn mening gaf over mensen die zich lieten coachen. Hij eindigt daarbij met : “Als je daarbij een coach nodig hebt kan je het blijkbaar zelf niet. Schandelijk.” Waar of niet: coachen wordt door deze opmerking in een kwalijk daglicht geplaatst.

Ook in onze praktijk komen we veel vooroordelen en misverstanden rondom coaching tegen. De volgende vijf misvattingen willen wij graag met u delen:

Misvatting 1 - Coaching is iets voor kneusjes:

Coaching wordt op verschillende prestatieniveaus ingezet. Aan het ene uiterste wordt coaching toegepast voor professionals die al sterk presteren en willen dat het nog beter gaat, of om de verbetering te consolideren. Aan het andere uiterste wordt coaching toegepast voor mensen die het tijdelijk niet meer zien zitten.
In alle gevallen gaat het om normale mensen met een normale geestelijke gezondheid. Alleen de ene mens verkeert in topvorm en de andere (even) niet. Coaching voor al deze mensen heeft dus niets te maken met 'kneus' zijn, maar met de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten.

Misvatting 2 - Ik heb geen coaching nodig:

Mensen die zodanig in de problemen geraakt zijn dat het op normale wijze zelfstandig functioneren in maatschappelijke verbanden een probleem voor henzelf en hun omgeving wordt, hebben wél begeleiding nodig, maar niet van een coach. Goede coaches zullen zo iemand altijd doorverwijzen naar een ander circuit. Niemand heeft dus coaching nódig. Maar ongeacht je prestatieniveau, mét coaching bereik je meer dan zonder coaching.

Misvatting 3 - Coaching is soft gedoe:

Wat is eigenlijk soft? Het gaat bij coachtrajecten om het resultaat. In de sport wordt coaching als cruciale succesfactor ervaren en is doorlopende coaching onmisbaar om op topniveau te blijven meedraaien. Dit geldt evenzeer voor de toppers binnen organisaties.

Misvatting 4 - Ik heb geen tijd voor coaching:

De meeste mensen die dit beweren blijken juist baat te hebben bij coaching. Positieve resultaten, zoals de ervaring van meer keuzevrijheid en ontspanning, worden al zichtbaar met een paar uur coaching per maand.

Misvatting 5 - Weer een verplichting; ik moet al z

Bij organisaties die coaching als ontwikkelinstrument ingevoerd hebben, is coaching nooit verplicht gesteld. Wel is coaching een standaard HR-instrument bij bedrijven die echt werk maken van hun HR-beleid, waaruit weer voortvloeit dat het ook de bedrijven zijn waar het gewaardeerd wordt dat mensen ervoor kiezen zichzelf –te blijven- ontplooien.
Dit kan via coaching, training en opleidingen. Trainingen en opleidingen behelzen veelal kennisvermeerdering, bij coaching gaat het om gedragsverandering.

Wat zijn de meest voorkomende misvattingen over de positieve resultaten van coachingbinnen uw organisatie? En hoe kunt u die neutraliseren? Wij wisselen hierover graag met u van gedachten!

Wilt u reageren of meer informatie: jose@axiontc.nl of 06 - 46 82 12 72.

Met vriendelijke groet,

José Mark