Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Wetenschappelijk Onderzoek

De maakbaarheid van het brein

Steeds weer de nieuwe ontwikkelingen volgen is een belangrijk aspect van ons vak. Zo volgden onlangs een honderdtal coaches de meer dan boeiende lezing van de aan de Universiteit van Tilburg verbonden hoogleraar Margriet Sitskoorn over de maakbaarheid van het brein.
Het gegeven dat de brein maakbaar is biedt ons (coaches, maar eigenlijk de gehele mensheid) vele mogelijkheden. Zoals het kortweg op een sheet stond: om je gedrag te veranderen zul je je hersenen moeten veranderen. Dat dit andersom ook werkt, werd gedurende het verhaal helder.

Flexibel

Margriet Sitskoorn geeft helder aan: alle opgedane informatie heeft invloed op de cellen en verbindingen in onze hersenen. Als we leren, ervaren en ontwikkelen, wordt de organisatie in het brein keer op keer aangepast. De plasticiteit van onze hersenen is enorm. Daarbij heeft alles wat we wij vaak meemaken/doen een groter impact op de hersenen. Ze reageren flexibel. Let op: dit geldt dus ook voor minder prettige en/of sociale omstandigheden of gewoonten. Begrijperlijkerwijs is de plasticiteit groter in ons jeugdjaren, maar ook op latere leeftijd kunnen wij vaardigheden inoefenen. Al eerder was bekend geworden dat wanneer wij 10 jaar lang, 6 dagen per week, 4 uur per dag een vaardigheid oefenen, we in deze vaardigheid bijzonder goed kunnen worden. Dus voor wie zijn carrière echt nog eens een geheel ander wending wil geven, is er die kans.
Iets dichter bij huis, oftewel realistischer is dat wij de vaardigheden die wij nodig hebben voor ons werk dus ook kunnen inweven. Volgens Sitskoorn is niets onmogelijk, al verschilt de mate van mogelijkheden per persoon. In haar lezing gaf ze het voorbeeld van een hedendaagse crack in wiskunde die bij zijn eindexamen gemiddeld scoorde, maar vervolgens bovenstaande aantal uren heeft besteedt aan rekenen en berekenen.
Tevens gaf ze er bij aan dat beweging, cognitieve stimulatie (waaronder verbeelding), ontspanning, stressvermijding en slaap belangrijke gunstige invloeden zijn op de plasticiteit. Langdurige stress daarentegen maakt hersenen kapot; dat zien we ook terug bij mensen die burn out geraakt zijn: de stemming gaat omlaag en het geheugen gaat achteruit.

Kippenjongen

Een ander aansprekend voorbeeld in de lezing betrof “de kippenjongen”. Dit is een jongen die vanaf zijn tweede levensjaar de tijd had doorgebracht in een kippenhok, waarbij hij had leren tokken en naar zijn eten pikte als een ware kip. Blootstelling aan andere impulsen doet hem nu nieuwe dingen leren. Wat natuurlijk langzaam gaat.
Zo is het met ons allen: zien wij in onze jeugd bepaald gedrag om ons heen dan zal dat een automatische standaard zijn voor onze gedragingen en attitude in het leven. Maken wij andere dingen mee en gaan wij die oefenen dan kan dat wijzigen.
Deze voortgaande kennis brengt wel met zich mee dat wij niet langer kunnen schuilen achter opmerkingen als ”zo ben ik nu eenmaal” of “ik heb dat altijd zo gedaan”.

Ontwikkelen

Bij elke nieuwe kennis of nieuwe ervaring veranderen er dingen in ons brein. Maken we dit vaker mee of zien we dit vaker dan gaat deze verandering sneller. Ten positieve én ten negatieve. Margriet Sitskoorn geeft duidelijk aan dat ook klagen of negatief benaderen, een grotere weerslag heeft als het vaak gebeurt. We worden er als het ware steeds beter in.

Kiezen

Oneindig rekbaar zijn onze hersenen niet. Het is dus een kwestie van kiezen waar we ons brein aan bloot willen stellen. Ontwikkeling van het één, gaat ten koste van de ontwikkeling van andere dingen. Nieuw dingen horen, ze vaker gaan doen en (ook leuk voor managers) ze voorgedaan krijgen, helpt allemaal in het ontwikkelen en bestendigen van nieuw gedrag.

Coaching

Vanuit mijn professionele kennis en kunde ben ik in staat om mensen bij te staan in het naar hun wensen wijzigen van gedrag, overtuigingen en gevoel. Het onderzoek van mevrouw Sitskoorn is een welkome aanvulling op de praktijk van alledag!

Voor meer informatie:
Margriet Sitskoorn, De passie van het brein
jose@axiontc.nl 06 - 46 82 12 72