Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Individuele Coaching

Het Individuele Coaching Programma van Axion Transformatie & Coaching bestaat uit een logische opbouw en structuur van in totaal negen sessies. Deze sessies vormen een aaneengeschakeld proces en staan garant voor het succesvol behalen van de doelstellingen zoals in de offerte beschreven.

In de negen sessies wordt het volgende behandeld:

1. In de eerste sessie, die uiteraard ook dient als wederzijdse kennismaking, bespreken we je huidige situatie. Waar wil je aan werken? Wat is de uitdaging die voor je ligt? Waar zie je problemen? Wat werkt er (nog) niet voor je? Is er iets wat je graag verandert ziet? Vanuit deze analyse omschrijven we samen de belangrijkste uitdaging die dit coachproces vormt, met andere woorden: waar willen we aan het einde van de gezamenlijke sessies staan. We bespreken een aantal principes die je een beter begrip zullen geven van wie je bent, hoe je dingen aanpakt en vooral hoe je effectiever kunt zijn daarin.

2. In de tweede sessie spitten we de resultaten van je eerste coach-opdracht uit op zoek naar patronen, valkuilen en "energie-verspillers".

3. Tijdens de derde sessie bespreken we de achterliggende principes van de menselijke motivatie en dus ook die van jezelf. Hier komen altijd hele verrassende elementen naar voren.

4. Dit hele coachingtraject is gericht op de toekomst. Toch liggen in het verleden belangrijke aanwijzingen die meer duidelijk kunnen maken over het ervaren van het heden en het invullen van de toekomst. In de vierde sessie gaan we op zoek naar deze aanwijzingen, zodat we een beeld krijgen van het kader waarbinnen je je leven en werken ervaart. Dit kader bepaalt voor een groot gedeelte de keuzes die je (niet) maakt, de verbintenissen die je (niet) aangaat en de eventueel blokkerende patronen en ervaringen die je hebt ontwikkeld. Vanuit het hierdoor verkregen inzicht zul je in staat zijn om oude patronen los te laten en nieuwe, effectievere manieren in te zetten.

5. In de vijfde sessie nemen we de tijd om de diepere implicaties en consequenties van dit bovengenoemde kader door te nemen. Hierdoor ontstaat begrip voor al je handelen, al je beslissingen. Er ontstaat een grote compassie voor wie je bent geworden. Je ontdekt hoe je leiding wilt geven aan je werk, aan je leven en aan jezelf. En, hieruit voortvloeiend, hoe je leiding kunt geven aan anderen.

6. In de zesde sessie gaan we op zoek naar de kwaliteiten en uitgangspunten van waaruit je wilt gaan werken / leven. We schrijven een persoonlijk statuut dat zal dienen als leidraad voor al je handelen.

7. In de zevende sessie gaan we vanuit de nieuw gevonden leidraad aan de slag om daadwerkelijk invulling en structuur te geven aan deze kwaliteiten. Vanaf de eerste sessie zul je merken dat je nieuwe keuzes gaat maken, echter vanaf sessie zeven zul je een flinke opruiming gaan houden en creëer je nieuwe ruimte in je leven. Je begint als het ware je nieuwe leven op te eisen!

8. Aangekomen bij de achtste sessie heb je inmiddels een hele andere ervaring van je werk en van jezelf dan aan het begin van dit coachingtraject. Vandaag leggen we een stabiele structuur voor verdere ontwikkeling en groei. Een stabiele basis van waaruit je verder kunt.

9. De negende sessie is vooral bedoeld om grip te krijgen op het proces dat we hebben doorlopen en je voor te bereiden op je volgende groeistappen.


Je staat op het punt om stevig en oprecht bij jezelf naar binnen te kijken.
Deze coaching biedt daarvoor een uitstekende structuur, maar is zeker niet vrijblijvend. Dit is vooral een proces van reflectie en bewustzijn over je eigen handelen. Dit houdt in dat er ongemakkelijke momenten zullen zijn. Juist dan is doorgaan en vol goede moed blijven van het grootste belang en daar wil ik je dan ook toe uitnodigen. Ga je de uitdaging aan dan zal ik je daar met alle discretie en vakkundigheid in bijstaan.

Hou ook rekening met een flinke dosis coachopdrachten die je zeker drie uur per week aan tijd gaan kosten. Intensief, maar meer dan de moeite waard.
Hou zeker rekening met een flinke dosis nieuwe resultaten: nieuwe prioriteiten, helderheid over je eigen motivatie en wat belangrijk is in je leven, hervonden zelfvertrouwen, plezier en het gevoel te weten wat je met je werk en je leven wilt gaan doen.

Tussen de coachingsessies door
werk je een aantal coachopdrachten uit. Het is de bedoeling dat je deze opdrachten elke dag doorneemt en er minimaal één keer per week een aaneengesloten dagdeel voor uittrekt. Je ontvangt een werkmap met daarin opgenomen al het relevante werkmateriaal.