Adres en Contact Gedragscode Privacy Statement Downloads Links

Team Coaching

Wanneer een groep mensen een gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt, gebruiken we het woord Team.
Uit de dagelijkse praktijk weten we echter allemaal dat het functioneren als team geen vanzelfsprekendheid is.

Een groep mensen vormt een team omdat er een gezamenlijk doel is waar naartoe wordt gewerkt. Met andere woorden: er is een praktische reden, namelijk het bereiken van een bepaald doel, waarom een groep mensen bereid is om (intensief) met elkaar samen te werken.

Over de invulling van dat doel kunnen de ideeën nog wel eens uiteenlopen. De weg er naartoe, de belangrijkste succesfactoren, de prioriteiten: allemaal aspecten die in de samenwerking tussen mensen een struikelblok kunnen vormen. Doordat er niet adequaat wordt gecommuniceerd, doordat er geen duidelijke kaders aanwezig zijn, doordat er niet helder en transparant wordt leidding gegeven: er kunnen allerlei verschillende oorzaken of een combinatie daarvan aan ten grondslag liggen dat een groep welwillende mensen niet de geoliede machine is die men zo graag zou willen zijn.

Axion heeft een praktische werkmethode ontwikkeld die al doende de struikelblokken helpt weg te halen. Zonder hei-dagen, zonder het woord teamcoaching te gebruiken, zonder ellenlange assessments en moeilijke sessies: gewoon, direct in de praktijk aan de slag met de projecten die toch al op tafel liggen. Wij noemen dat ons drie-sporen-beleid:

Spoor 1:
We werken met de leidinggevende aan zijn/haar stijl van leidinggeven, zodat deze effectief kan zijn met dit specifieke team.

Spoor 2:
We maken een compacte SWOT-analyse van elk individueel team-lid en het team als geheel en ontwikkelen van daaruit gezamenlijke leerpunten, uitdagingen en doelmatige praktische projecten.

Spoor 3:
Aan de hand van deze projecten werken we hands-on aan het implementeren van een effectieve stijl van samenwerken.
Bijvoorbeeld tijdens de MT-vergadering, het werkoverleg, projectvergadering en dergelijke.

Op deze manier werkt het team én aan het verwezenlijken van het doel én leert het tegelijkertijd principes die een goede samenwerking in de toekomst ondersteunen.

Voor meer informatie hoe dit binnen uw team kan worden verwezenlijkt, nodig ik u uit mij te bellen op 0481 - 452 224.
Of download dit artikel: Professionalisering van leidinggevende teams door middel van coaching [59 KB]